Systemy sterowania dla komór suszarniczych i dla parzelni do drewna. Systemy sterowania dla kotłów.

ADAPTACJE ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW – MONTAŻ NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SYSTEMÓW STEROWANIA ORAZ MOŻLIWOŚĆ WYMIANY WYPOSAŻENIA ELEMENTÓW REGULACYJNYCH SUSZARNI.


EKRAN DOTYKOWY NAJNOWSZEJ GENERACJI STEROWNIKA SUSZARNI O.S.PANTO TYPU DKC 58

ZASTOSOWANIE STEROWNIKA DKC 58 DAJE MOŻLIWOŚĆ PRACY TAKŻE Z SUSZARNIAMI INNYCH PRODUCENTÓW

Sterownik DKC 58 to jednostka cyfrowa, gwarantująca pełne sterowanie automatyczne (oraz „ręczne”) klimatem panującym w komorze w zależności od gatunku i grubości drewna. Urządzenie posiada 6 sond wilgotności drewna (opcjonalnie 12 sond), 2 sondy temperatury, 2 sondy wilgotności równowważnej UGL, których wartości przedstawione są na kolorowym ekranie typu ‘’TOUCH SCREEN’’.

Urządzenie posiada możliwość połączenia z komputerem PC umożliwiającym monitoring, programowanie oraz rejestrację przebiegu suszenia poprzez sieć lokalną oraz internetową z wszystkimi jego wartościami.

Cechy sterownika DKC 58:

 • Ostatnia generacja, w pełni cyfrowa elektroniczna technologia
 • Łatwość programowania z sześcioma fazami cyklu suszenia
 • Kolorowy ekran dotykowy typu ‘’TOUCH SCREEN’’
 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wszystkich walorów: temperatury, wilgotności drewna, wilgotności równoważnej powietrza
 • Automatyczna wizualizacja zadanej wartości UGL, TEMP wynikająca z tabeli programu suszenia
 • Wyświetlanie przebiegu w formie wykresu temperatury wilgotności równoważnej teoretycznej wynikającej z programu suszenia
 • Wyświetlanie procentowej wartości uchylenia kominków
 • Wyświetlanie prędkości wentylatorów
 • Integralna regulacja uchylenia serwomechanizmu zaworu ogrzewania
 • Integralna regulacja zawartości wilgotności równoważnej drewna
 • Programowalna prędkość wentylatorów we wszystkich fazach suszenia
 • Automatyczna zmiana kierunków obrotów wentylatorów.
 • Zabezpieczenie programowe przez możliwością zasklepienia tarcicy
 • Proste diagnostyczne oprogramowanie
 • Wizualizacja rzeczywistej wartości temperatury , wilgotności równoważnej drewna w komorze z ewentualną treścią alarmu informującego o nieprawidłowościach cyklu suszenia.
 • Precyzyjny pomiar walorów komory za pomocą profesjonalnego przetwornika analogowo-cyfrowego (Gray box).
 • Automatyczna eliminacja ewentualnie uszkodzonej sondy.
 • 6 sond pomiaru wilgotności względnej drewna, opcjonalnie 12.
 • 2 sondy temperatury.
 • 2 sondy pomiaru wilgotności równoważnej drewna (UGL).
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
 • Zdjęcie
facebook