AlentDryTec jest systemem kontroli procesu suszenia drewna. System obejmuje wszelkie elementy, które w innowacyjny sposób wspomagają każdy etap suszenia drewna. System jest używany w wielu krajach przez zakłady zajmujące się obróbką drewna.

System składa się z wyposażenia kontrolnego i oprogramowania w celu optymalizacji procesu suszenia drewna z punktu widzenia zarówno produkcji, jak i jakości suszonego materiału, przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej 30-60% w porównaniu do konwencjonalnego procesu suszenia.

facebook